• #1
  • #2
  • 1.658 86% 2M
    CRB-081215-945 vlxx.li/1433
    Sau nhiều năm không gặp lại, tôi sững sờ trước thân hình múp rụp của Kaori - Một người bạn thờ thơ ấu gần nhà. Tôi đã tưởng tượng Kaori tắm chung với mình, khi giật mình dậy thì không thấy cô ấy nữa, tôi thâm thầm đi xem người bạn cũ đang làm gì...