• #1
  • #2
  • 2.250 92% 2.3M
    1PON-040116_272 vlxx.li/817
    Sau khi làm ở tiệm Massage cô gái muốn kiếm thêm thu nhập nên treo chiếc biển Massage tại nhà, cô gái bị khách gạ địt tại nhà khi đang Massage.
    Một lần thành quen nên liên tục cô bị những người khách gạ địt nhau khi làm việc, cũng nhờ những người khách này nên cô đã thu được khá nhiều tiền bo sau khi địt nhau với khách.